Turvallisesti rautatieympäristössä

Tavoite

Tehtävän ideana on palauttaa mieleen rautateitä koskevia turvallisuussääntöjä ja oppia tunnistamaan rautateihin liittyviä turvallisuusriskejä.

Opettajan valmistautuminen

Tässä tehtävässä on erityisen tärkeää, että opettaja tutustuu ennen oppituntia oheismateriaalista löytyvään Opettajan faktapakettiin.

Tehtävän kuvaus

Oppilaat saavat tarkasteltavakseen kuvan rautatieympäristöstä. Heidän tehtävänään on etsiä kuvasta kohtia, joihin voisivat kiinnittää tehtävään kuuluvia osoitinkylttejä.

Kyltit sisältävät seuraavat tekstit:

  • Hyvä leikkipaikka
  • Turvallinen ylityspaikka
  • Hengenvaara!
  • Vain junille!
  • Varo sähköiskua!
  • Kulku kielletty

Samaan kuvaan voi siis kiinnittää useampia kylttejä.

Huom. Materiaaliin sisältyy myös tavutetut kyltit luokkia 1–2 varten.

Työskentelyohjeet

A. Tehtävä suoritetaan yhdessä taululla

Kylttejä voi tulostaa useampia, ja ne kannattaa suurentaa A3-kokoon.

Heijasta kuva taululle piirto- tai siirtoheittimellä tai videotykillä. Kiinnitä myös kyltit taululle kuvan viereen niin, että oppilaat näkevät ne.

Oppilaat saavat ehdottaa vuorotellen sopivia kylttejä.

Käy jokaisen kohteen ja siihen kiinnitettävän kyltin kohdalla opetuskeskustelu oppilaiden kanssa, ja perustelkaa yhdessä tehty valinta.

B. Oppilaat yhdistävät kylttejä kuviin ryhmissä

Jokainen ryhmä saa yhden kuvan ja yhden arkin kylttejä (esim. A5-koossa). Oppilaiden tehtävänä on tarkastella kuvaa ja etsiä siitä kohtia, joihin voisivat kiinnittää heille jaetut osoitinkyltit.

Lopuksi tehdyt valinnat käydään yhdessä läpi taululla. Heijasta kuva taululle ja pyydä aina kyseistä ryhmää kiinnittämään siihen yksi valitsemansa kyltti. Keskustelkaa kunkin ryhmän valinnasta koko luokan kanssa yhdessä.