Turvallisuusviestejä tavuvaunuista

(Taso: peruskoulun vuosiluokat 1–3)

Leikin ideana on koota luokan seinälle rautatieturvallisuuteen liittyviä turvallisuusviestejä.

Viestit muodostetaan veturien perään kiinnitettävistä tavuvaunuista.

Materiaalissa on yhteensä 42 tavuvaunua, joista muodostuu viisi erilaista turvallisuusviestiä:

  1. PY – SY POIS – SA RA – DAL – TA ! (7 tavuvaunua)
  2. RAU – TA – TIE ON VAIN JU – NI – A VAR – TEN ! (10 tavuvaunua)
  3. JU – NA VOI TUL – LA MIL – LOIN VAIN ! (8 tavuvaunua)
  4. JU – NA EI VOI VÄIS – TÄÄ! (6 tavuvaunua)
  5. RA – DAL – LA LEIK – KI – MI – NEN ON LAI – TON – TA ! (11 tavuvaunua)

Voit valita viesteistä sopivan määrän vastaamaan oppilaslukua tai voit varata ylimääräisiä tavuja nopeimmille värittäjille. Huolehdi kuitenkin, että kaikista jakamistasi tavuista muodostuu jokin kokonainen turvallisuusviesti.

Leikkaa tavuvaunut irti toisistaan. Kiinnitä veturit luokan seinälle ja kerro oppilaille, että he saavat valmistaa juniin niiden vaunut.

Sekoita tarvittavat tavut ja jaa ne oppilaille. Oppilaat saavat ensin värittää omat tavuvaununsa.

Vaihtoehto A

Pienempien oppilaiden kanssa opettaja voi kerätä väritetyt tavuvaunut ja kiinnittää ne vetureihin oikeaan järjestykseen. Syntyneitä lauseita voidaan sitten tarkastella yhdessä ja kerrata samalla opittuja asioita rautatieturvallisuudesta. Oppilaat voivat myös etsiä oman vaununsa valmiista junista.

Vaihtoehto B

Jaa oppilaat turvallisuusviestien mukaan ryhmiin (ryhmiinjako voidaan toteuttaa esimerkiksi arpomalla), joissa he saavat itse koota turvallisuusviestin heille jaetuista, väritetyistä tavuvaunuista. Syntyneet lauseet kiinnitetään seinälle veturien perään. Käykää viestit yhdessä läpi ja kerratkaa opittuja rautatieturvallisuusasioita.

Vaihtoehto C

Kaikki väritetyt tavuvaunut kiinnitetään esim. magneeteilla taululle, ja koko luokka saa yhdessä osallistua turvallisuusviestijunien kokoamiseen (viittaavat yksitellen ja ehdottavat yhtä tavua).

Voit ohjeistaa oppilaita kiinnittämään huomiota mm. isoihin kirjaimiin, tavuviivoihin ja huutomerkkeihin.

Halutessasi voit helpottaa tehtävää

  1. asettamalla veturien perään lauseiden ensimmäiset tavut
  2. sijoittamalla muutamia tavuvaunuja satunnaisesti omille paikoilleen
  3. piirtämällä veturien perään tavuvaunujen määrää kuvaavat viivat.

Tarkastelkaa yhdessä syntyneitä viestejä ja kerratkaa opittuja rautatieturvallisuusasioita.