20–30 minuuttia

 

Lataa tehtävä
PDF-tiedostona

 

Suunnitellaan turvajuliste!

Tavoite

Suunnittelemalla ja luomalla oman seinäposterin tunnilla käsitellyistä, rautateihin liittyvistä turvallisuusaiheista oppilaat syventävät oppimaansa ja saavat mahdollisuuden jäsentää aiheita omin sanoin ja tuotoksin. Lisäksi he pääsevät keskustelemaan aiheesta vapaammin yhdessä ja harjoittelemaan ryhmätyöskentelyä.

Tarvittavat materiaalit

 • luonnostelupaperia
 • vahvempia A3-, A2- tai A1-arkkeja
 • julistetta varten valitut väritysvälineet

Tehtävän kuvaus

Ennen työskentelyn aloittamista keskustele oppilaiden kanssa julisteista ja niiden käytöstä: Missä julisteita voi nähdä? Minkälaisia julisteita oppilaat ovat nähneet?

Kerro oppilaille, miten julisteita käytetään, kun halutaan välittää ihmisille jokin viesti nopeasti ja tehokkaasti. Juliste voi olla joko esittävä tai edistävä.

Hyvän julisteen kriteerejä

 • Kuvat ja sanat ovat selkeitä ja helposti ymmärrettäviä.
 • Julisteen viesti on helposti ja nopeasti luettavissa.
 • Juliste on mahdollisimman yksinkertainen, keskittyy yhteen ydinviestiin.
 • Ydinviesti on tarkkaan harkittu, tehokas ”iskulause”.
 • Kuvasto ja käytetty kieli purevat kohdeyleisöön.
 • Käytetyt värit ovat selkeitä ja voimakkaita.
 • Juliste on mieleenpainuva ja johtaa tekoihin.

Voit antaa oppilaiden työlle valmiin aiheen tai aihevaihtoehtoja, esimerkiksi:

 • Ei leikkejä ja ilkivaltaa radalla (lupausjulistetta varten)!
 • Rautatie ei ole leikkipaikka!
 • Rautatie on vain junille!
 • Pysy poissa radalta!
 • Stay away! Stay alive!
 • Tracks are for trains!

Voit myös pyytää oppilaita kehittelemään aiheen itse.

Ohjaa oppilaat luonnostelemaan suunnitelmiaan ennen varsinaisen työn aloittamista. Luonnosten ei tarvitse olla kauniita eikä täydellisiä, pääasia on suunnittelussa ja sommittelussa.

Luokan yhteinen seinäjuliste

Ohjaa oppilaat suunnittelemaan ja toteuttamaan yksi yhteinen seinäjuliste. Työskentelyn helpottamiseksi voit jakaa oppilaat pienempiin vastuuryhmiin.

Jos päätätte tehdä julisteesta seinätaulun, jonka allekirjoittamalla oppilaat lupaavat olla leikkimättä tai tekemättä ilkivaltaa rautateillä, voitte yhdessä miettiä, mitä kaikkea lupaus pitää sisällään.

Jokaisen oma posteri

Ohjaa oppilaat tekemään valitusta aiheesta vaikuttava ja opettavainen seinäposteri. Kiinnittäkää posterit ryhmäksi luokan tai käytävän seinälle.

Tarkastelkaa yhdessä valmiita töitä, ja anna jokaisen kertoa omasta posteristaan.