15–20 minuuttia

 

Lataa tehtävä
PDF-tiedostona

 

Etsi kuvasta / väritystehtävä

Tavoite

Oppilaat syventävät oppimaansa ja oppivat kertomaan rautatieturvallisuudesta omin sanoin.

Opettajan valmistautuminen

Opettajan faktapaketti tarjoaa oppitunnin ohjaajalle hyödyllistä taustatietoa tasoristeyksestä ja radan turvallisesta ylittämisestä.

Tarvittavat materiaalit

Tulosta jokaiselle oppilaalle oheinen kuva. Varaa itsellesi sekä oppilaan versio että opettajan kopio tarkistusta varten.

Mahdollista väritystä varten tarvitsette värikynät.

Ladattavasta PDF-tiedostosta löydät virheellisten ylitystapojen kuvaukset.

Tehtävän kuvaus

Oppilaat saavat tarkasteltavakseen kuvan tasoristeyksestä. Oppilaiden tehtävänä on etsiä ja ympyröidä kuvasta virheitä, joita kuvan henkilöt tekevät tasoristeystilanteessa.

Voit asettaa rajan tehtävään käytettävälle ajalle. Ajan umpeuduttua tarkastelkaa yhdessä, minkälaisia turvallisuusriskejä tai virhekäyttäytymisiä oppilaat löysivät kuvasta.

Heijasta tyhjä kuva videotykillä taululle. Pyydä oppilaita viittaamaan ja kertomaan yksitellen, mitä he ovat ympyröineet. Mikäli vastaus on oikein (i.e. se on ympyröity myös valmiiksi täytettyyn tarkistuskopioosi), merkitse sama vastaus kaikkien nähtäville. Keskustelkaa jokaisesta valinnasta, ja pyydä samalla oppilaita miettimään, mikä olisi ollut oikea tapa toimia kyseisessä kohdassa. Pidä huolta, että kaikki tarkistuskopioon merkityt kohdat tulevat käsitellyiksi. Anna oppilaille myös aikaa ympyröidä ne kohdat, joita he eivät olleet itsenäisesti huomanneet.