20-30 minuutter

 

Ladda ner uppgiften som PDF-fil

 

Vi skapar en säkerhetsplansch!

Syfte

Genom att planera och skapa en egen plansch om det järnvägsrelaterade säkerhetstemat som har tagits upp på lektionen fördjupar eleverna sina kunskaper och får möjlighet att gestalta ämnet med egna ord och verk. Dessutom får de möjlighet att tillsammans diskutera mer fritt om ämnet och öva på att arbeta i grupp.

Nödvändigt material

 • papper att skissa på
 • styvare A3/A2/A1 -ark
 • önskade redskap att färglägga planschen med

Uppgiftsbeskrivning

Diskutera med eleverna om planscher och hur de används innan ni börjar arbeta: Var kan man se planscher? Vilka slags planscher har eleverna sett?

Berätta för eleverna hur planscher används när man snabbt och effektivt vill förmedla ett budskap till människor. Planschen kan antingen vara informerande eller uppmanande.

Kriterier för en bra plansch

 • Bilderna och orden är tydliga och lättförståeliga
 • Planschens budskap går enkelt och snabbt att läsa
 • Planschen är så enkel som möjligt, fokuserar på ett kärnbudskap
 • Kärnbudskapet är noga genomtänkt, ett effektivt ”slagord” Bilderna och språket träffar målgruppen
 • Färgerna som har använts är tydliga och starka
 • Planschen är verkningsfull, leder till handling

Du kan ge eleverna ett bestämt ämne eller alternativ på ämnen att arbeta utifrån, till exempel

 • Ingen lek eller skadegörelse på spåret (för en plansch där ett löfte avges)
 • Järnvägen är ingen lekplats!
 • Järnvägen är endast till för tågen!
 • Håll dig borta från spåret!
 • Stay away! Stay alive!Tracks are for trains!

Instruera eleverna att skissa upp sina planer innan de påbörjar det egentliga arbetet. Skisserna behöver inte vara fina eller fullständiga, huvudsaken är att de planerar och gör en komposition.

Klassens gemensamma plansch

Instruera eleverna att tillsammans planera och skapa en gemensam plansch. För att underlätta arbetet kan du dela in eleverna i mindre ansvarsgrupper.

Om ni bestämmer er för att göra en tavla av planschen som eleverna skriver under och därmed lovar att inte leka eller sabotera på järnvägar, kan ni tillsammans fundera på vad löftet egentligen innebär.

Elevernas egna planscher

Instruera eleverna att göra en verkningsfull och lärorik väggplansch om det valda ämnet. Sätt upp planscherna i en grupp på väggen i klassrummet eller i korridoren.

Studera de färdiga planscherna tillsammans och låt varje elev berätta om sin egen plansch.