Säkerhetsbudskap av stavelsevagnar

Nivå:Årsklass 1–3 i grundskolan


Idén med leken är att på väggen i klasrummet sätta upp säkerhetsbudskap relaterade till järnvägssäkerhet.

Budskapen bildas av stavelsevagnar som man sätter fast bakom loket.

Skriva till stavelsevagnar fem olika säkerhetsbudskap:

  1. HÅLL DIG BOR – TA FRÅN SPÅ – RET! (tot. 7 stavelsevagnar)
  2. JÄRN – VÄG – EN ÄR EN –DAST TILL FÖR TÅG – EN! (10 stavelsevagnar)
  3. TÅG – ET KAN KOM – MA NÄR SOM HELST! (8 stavelsevagnar)
  4. TÅG – ET KAN IN – TE VÄ – JA! (7 stavelsevagnar)
  5. LEK PÅ SPÅR – ET ÄR O – LAG – LIGT! (8 stavelsevagnar)

Du kan välja det antal budskap som lämpar sig bäst för elevantalet eller lägga undan överflödiga stavelser till elever som är snabba på att färglägga. Se dock till att alla stavelser som du delar ut bildar ett helt säkerhetsbudskap.

Klipp loss stavelsevagnarna från varandra. Sätt upp loken på väggen i klassrummet och berätta för eleverna att de ska få göra vagnarna till tågen.

Blanda nödvändiga stavelser och dela ut dem till eleverna. Först får eleverna färglägga sina egna stavelsevagnar.

Alternativ A.

Tillsammans med yngre elever kan läraren samla in de färglagda stavelsevagnarna och fästa dem vid loken i rätt ordning. Sedan kan man gemensamt gå igenom meningarna som bildas och samtidigt repetera sådan som eleverna har lärt sig om järnvägssäkerhet. Eleverna kan även få leta reda på sin egen vagn bland de färdiga tågen.

Alternativ B.

Dela upp eleverna i grupper efter säkerhetsbudskapen (gruppindelningen kan till exempel ske genom lottning). Grupperna får sedan själva sätta ihop säkerhetsbudskapet av de färglagda stavelsevagnarna som de har tilldelats. Meningarna som bildas sätts upp på väggen bakom loken. Gå igenom budskapen tillsammans och repetera sådant eleverna har lärt sig om järnvägssäkerhet.

Alternativ C.

Alla färglagda stavelsevagnar fästs på tavlan med till exempel magneter och hela klassen får gemensamt delta i att sätta ihop tågen med säkerhetsbudskap (de räcker upp handen en och en och föreslår en stavelse).

Du kan säga åt eleverna att tänka på bl.a. stora bokstäver, stavelsestreck och utropstecken.

Om du vill kan du göra uppgiften enklare genom att

a) placera ut de första stavelserna bakom loken,

b) slumpvis placera ut några stavelsevagnar på rätt plats och/eller

c) rita dit streck bakom loken som anger antalet stavelsevagnar.

Gå igenom budskapen som bildas gemensamt och repetera sådant eleverna har lärt sig om järnvägssäkerhet.