Plankorsningslek

Syfte

Tanken med leken är att konkretisera plankorsningens funktion och lära eleverna att förstå varningsanläggningens signaler samt att befästa det rätta sättet att agera när man närmar sig plankorsningar och korsar dem.

Roller

  • lok
  • tågvagnar/passagerare
  • två eller fyra plankorsningsbommar
  • två plankorsningsljus (ljussignalerna kan till exempel tillverkas av färgat papper)
  • plankorsningens ringklocka
  • fotgängare och bilister

Lekinstruktioner

Skapa en järnväg, en väg som korsar den och en plankorsning genom att tejpa maskeringstejp på klassrumsgolvet. Om leken genomförs utomhus kan man rita rälsen och vägen på marken.

Loket och passagerarna bildar ett led genom att hålla personen framför sig om midjan eller axlarna. Man kan variera lokets placering (loket är framför/bakom vagnarna och drar/skjuter på dem). Det är viktigt att komma ihåg att tåget inte stannar, utan bara fortsätter att åka (därför får det åka på rälsen, som endast är avsedd för tåget).

Vid plankorsningen finns bommar, ljussignaler och ringklocka. Ljussignalerna, ringklockan och bommarna följer tåget noggrant. När tåget har passerat ett gemensamt överenskommet ställe på rälsen aktiveras ljussignalerna, bommarna och ringklockan. Fotgängarna och bilisterna ska agera enligt varningsanläggningens signaler: Om bommen/bommarna håller på att fällas ner eller är nere måste man vänta. Innan det stannar man alltid och kontrollerar själv att det inte kommer tåg från något håll.

När tåget har åkt förbi och återigen passerat ett överenskommet ställe börjar bommarna att fällas upp. Ljussignalerna och ringklockan återgår till normalläge först när bommarna är helt uppe.