20-30 minuutter
 

Ladda ner uppgiften som PDF-fil

 

Min Serie

Uppgiftsbeskrivning

Vi skapar en egen kortserie (stripp) som lär ut någonting om järnvägssäkerhet. Texten i serien kan antingen skrivas med tankstreck under eller ovanför bilderna, eller i tanke- och pratbubblor (om det är nödvändigt kan du förklara skillnaderna mellan tanke- och pratbubblor för eleverna).

En mer utmanande uppgift får du genom att skriva ut tomma rutor åt eleverna så att de även får illustrera serien själva.

Syfte

Eleverna fördjupar sina kunskaper och lär sig att berätta om järnvägssäkerhet med egna ord.

Nödvändigt material

papper att skissa påfärdiga serieunderlag (3–4 klass) eller serierutor (5–6 klass) till serien