Min järnvägsförsäkran

  1. Jag ska hålla mig borta från järnvägarna, eftersom de är avsedda enbart för tåg.
  2. Jag ska aldrig leka på järnvägar, spårkonstruktioner eller nära spår.
  3. Jag ska endast korsa järnvägsspår på lagliga ställen, det vill säga vid plankorsningar.
  4. Vid plankorsningar ska jag alltid stanna, titta och lyssna innan jag korsar dem.
  5. Jag ska varken kasta föremål på tåg eller lägga föremål på spåret.
  6. Jag garanterar min egen säkerhet genom att följa alla regler och föreskrifter.

Ort och datum: ______________________________________

Underskrift:___________________________________________