15-20 minuutter

 

Ladda ner uppgiften som PDF-fil

 

Leta på bilen

Syfte

Eleverna fördjupar sina kunskaper och lär sig att berätta om järnvägssäkerhet med egna ord.

Nödvändigt material

Skriv ut bild till alla elever.
Se till att du själv har både en tom bild och en redan ifylld lärarkopia som kontrollmaterial.