Respons

Vi skulle önska att du ger oss respons på skolmaterialet om järnvägssäkerhet. Hur enkelt var det att börja använda materialet? Var materialet användbart i undervisningen? Vi ber dig även att bedöma kvaliteten på lektionsplaneringarna utifrån processen undervisning-studier-inlärning. Du kommer väl ihåg att ange i responsformuläret om du upptäcker uppenbara brister i materialet.

Det är enkelt att fylla i responsformuläret och det tar inte särskilt lång tid att besvara frågorna.

Till responsformuläret

Vi tackar på förhand för din respons, den hjälper oss att vidareutveckla materialet!