Information om järnvägssäkerhet

Sidorna för järnvägssäkerhet erbjuder information om järnvägar samt material för trafiksäkerhetsfostran.

Den allmänna delen innehåller information för bilister samt den lätta trafiken som rör sig vid järnvägar.

Materialet som riktar sig till föräldrar och yrkesfostrare omfattar sju olika timplaner samt som stöd till dessa olika uppgifter: spel, lekar och pysselmaterial. Till materialet hör även en bildbank som innehåller bilder med järnvägsteman som kan användas i undervisningen.

Skicka oss gärna feedback över materialet! Under punkten Feedback hittar du en länk, med vilken du kan skicka dina erfarenheter gällande materialets amvändning i undervisnings- och fostringsarbetet. Med hjälp av feedbacken kan vi ytterligare utveckla vårt material.

En del av materialet baserar sig på materialet för trafikuppfostran som den internationella organisationen Lifesaver producerat.

Operation Lifesaver