För föräldrar

Järnvägssäkerhet-delen för föräldrarna innehåller material för att behandla järnvägsrelaterade teman med barnen. Materialet har bearbetats utgående från yrkesfostrarnas material.

Teman kring järnvägssäkerhet kan med ett barn även lätt granskas i praktiken: Bege er till en närbelägen tågstation eller plankorsning för att iaktta ett säkert sätt att passera plankorsningen eller hurdana varningsskyltar det syns på området.