För fostrare

Materialet för fostrare är lämpat för användning i hem, skolor, klubbar och daghem. Materialet är kategoriserat för att passa olika åldersgrupper.

I fostrarens faktapaket hittar du basfakta över järnvägar som kan användas i undervisningsarbetet såväl i daghem och klubbar som i grundskolan.

Faktapaketet kan du även ladda ner som pdf-fil.

Järnvägssäkerhet-delen för föräldrarna innehåller material för att behandla järnvägsrelaterade teman med barnen. Materialet har bearbetats utgående från yrkesfostrarnas material.

 

Valtteri