Tasoristeykset

Rautatien saa ylittää vain tasoristeyksestä. Tasoristeyksellä tarkoitetaan tien ja radan risteystä, jossa tie ja rata kohtaavat samalla tasolla. Tasoristeyksissä junilla ja muulla raideliikenteellä on aina täysi etuajo-oikeus ja kaikki muut väistävät raideliikennettä. Rautatien ylittäminen muualta kuin tasoristeyksestä on lain mukaan rangaistava teko.

Tasoristeyksissä ylittämisolosuhteisiin on kiinnitetty huomiota siten, että ylittäminen olisi mahdollisimman turvallista ja sujuvaa. Tasoristeysten kohdalla näkemäalue pyritään pitämään sellaisena, että juna on mahdollista havaita tarpeeksi kaukaa. Lisäksi tasoristeysten lankutuksia pyritään pitämään sellaisessa kunnossa, että ylittäminen sujuu nopeasti. Jos rautatie ylitetään luvattomasti muualta kuin ylittämistä varten luoduista paikoista, kukaan ei ole varmistanut, että näkemäalue on sellainen, että junan voi havaita tarpeeksi kaukaa ja ajoissa.

Junan ohittaessa tasoristeyksessä odottajien tulee seistä tarpeeksi kaukana radasta, jotta junan ohituksesta ei aiheudu heille vaaraa. Junan mentyä ja ylittäjän varmistuttua siitä, että tulossa ei ole toista junaa, tasoristeys ylitetään ripeästi mutta hätiköimättä. Rautatien ylittämisen turvallisuuden varmistaminen on ylittäjän vastuulla.

Ylittämistilanteissa ja kaikkialla, missä sähköradan rakenteet ja ajolangat ovat lähellä, täytyy varmistua siitä, ettei mikään esine ole niin korkea, että se ulottuu lähelle jännitteisiä osia. On huomattava, että esineen ei tarvitse varsinaisesti edes koskea jännitteisiin osiin − jo liian lähelle joutuminen riittää kuolettavan sähköiskun saamiseen. Kesäisin on sattunut sähköiskuonnettomuuksia esimerkiksi ongenvapojen kanssa.

Tasoristeyksen varoituslaitteet

Puomeilla varustetuissa risteyksissä tulisi puomeista huolimatta varmistua aina itse siitä, että junaa ei ole tulossa. Puomilaitos tai muut varoituslaitteet saattavat olla epäkunnossa tai jostain syystä pois toiminnasta, vaikka tämä onkin erittäin harvinaista.

Puomit

Laskeutuva puomi tarkoittaa, että juna on tulossa. Alhaalla olevia tai laskeutumassa olevia puomeja ei saa missään tapauksessa alittaa, ohittaa tai kiertää. Jos tasoristeyksessä seisoo juna siten, että se estää risteyksen ylittämisen, junaa ei saa lähteä kiertämään. On odotettava, että juna poistuu tasoristeyksestä. Missään olosuhteissa junan vaunujen alta tai väleistä ei saa mennä! Juna voi lähteä yllättäen liikkeelle, jolloin ylittäjät jäävät alle.

Varoitusvalot

Varoitusvaloissa vilkkuu valkoinen valo, kun junaa ei ole lähistöllä. Junan lähestyessä tasoristeystä alkaa vilkkua punainen valo, ja junan ollessa tasoristeyksessä punainen valo palaa yhtäjaksoisesti. Jos juna on tulossa, ylittäjän täytyy aina antaa junan mennä ensin. Junan vauhtia voi olla vaikea arvioida, eikä ylittäjä voi olla varma siitä, että hän ehtii ylittää radan ennen kuin juna on kohdalla.