Rautatiealueella oleskelu ja ilkivalta

Asiaton oleskelu rautatiealueella, rautatiesillalla tai rautatietunnelissa on kielletty rautatielaissa (304/2011, 85 §), ja lain rikkomisesta voidaan tuomita sakkoihin. Rautatiealueella tarkoitetaan rautatien ja sen liikenteen hoitamiseen tarvittavaa aluetta, ja se pitää sisällään rata-alueen, eli radan, ratapihan ja niihin välittömästi kuuluvien rakenteiden ja laitteiden vaatiman alueen, muun muassa sähköistysrakenteet ja turvalaitteet.

Turvaetäisyys radasta

Radan välittömässä läheisyydessä oleskeleminen voi olla vaarallista. Junan alustasta ja pyöristä voi irrota junan kulkiessa esimerkiksi lunta, jäätä ja irtonaisia osia, jotka voivat lentää suurella nopeudella liian lähellä seisovan henkilön päälle. Lisäksi junan kulkiessa syntyvä paine tai imu nostaa radalta ja sen vierestä helposti ilmaan esineitä, kiviä, soraa yms. ja lennättäää niitä junan ympärille.

Rautatiesillat ja -tunnelit

Rautatiesillat ja -tunnelit ovat paikkoja, joissa luvaton oleskelu on kohtalokasta junan yllättäessä. Silloille ja tunneleihin ei mahdu junan kanssa samaan aikaan muita kulkijoita, eikä niistä pääse pois tarpeeksi nopeasti. Rautatiet siltoineen ja tunneleineen ovat junia varten, eikä ratoja pidä käyttää muuhun liikkumiseen tai leikkipaikkoina.

Sähkövaara

Vaunujen katoille tai sähköradan pylväisiin kiipeäminen on hengenvaarallista. Esimerkiksi vaunujen lämmityksessä käytetään 1 500 voltin sähköjännitettä. Sähkörataverkon ajolangassa on 25 000 voltin suurjännite. Ajolankojen lisäksi sähköradan rakenteissa on myös muita jännitteellisiä osia kannattimissa ja ajojohtopylväissä.

Sähkövaaran lisäksi veturinkuljettaja ei välttämättä ole tietoinen radallaliikkuvista, ja juna voi lähteä yllättäen liikkeelle, jolloin alle jäämisen riski on suuri. On huomattava, ettei radalla olija välttämättä näe veturia tai sen kuljettajaa, sillä veturi voi olla junan etu- tai peräpäässä.

Valokaari-ilmiö

Ajolankojen jännite on niin suuri, että se voi loikata valokaarena 30 cm:n päähän itse langasta, sääolosuhteista riippuen jopa kauemmas. Valokaaren lämpötila saattaa olla jopa 5 000 °C, ja osuessaan ihmiseen se aiheuttaa vaikeita ulkoisia ja sisäisiä palovammoja, kehon osien menetyksiä tai kuoleman.

Ajolankoihin kohdistuva ilkivalta

Turvallisuusasiantuntijoilla on tiedossa tapauksia, joissa ajolankoihin on heitetty esineitä tai ajolankoihin on yritetty koskea kohtalokkain seurauksin. Jos ajolankaan heittää esimerkiksi polkupyörän ketjut tai rautatangon, seurauksena ei välttämättä olekaan jännittävää kipinöintiä, vaan heitetty esine saattaa räjähtää ja singota sirpaleita suurella nopeudella joka suuntaan. Esine voi huonolla onnella myös palata bumerangina langasta suoraan heittäjän päälle sellaisella nopeudella, että heittäjä ei ehdi väistää sitä.

Rataosuuksiin ja juniin kohdistuva ilkivalta

Ilkivalta voi aiheuttaa aineellisten vahinkojen lisäksi myös ihmishenkien menetyksiä, ja vaarassa ovat usein myös ilkivallan tekijät. Radalle asetetut erilaiset esineet voivat pahimmassa tapauksessa suistaa junan kiskoilta, jolloin junan henkilökunta ja matkustajat sekä paikalle osuvat sivulliset ovat vaarassa. Kiskoille asetetut esineet, kuten kivet ja kolikot, voivat myös singota leikkijöiden päälle. Junien heitteleminen kivillä tms. on vaarallista junan henkilökunnalle ja matkustajille ja joskus myös itse heittäjälle, jos heitetty esine kimpoaa junan kyljestä takaisin heittäjän päälle.