Rautatien ylittäminen ja rautatiealue

Rautatiealueella tarkoitetaan rautatien ja sen liikenteen hoitamiseen tarvittavaa aluetta. Rautatiealue sisältää rata-alueen, jolla tarkoitetaan radan, ratapihan ja niihin välittömästi kuuluvien rakenteiden ja laitteiden vaatimaa aluetta (mm. sähköistysrakenteet ja turvalaitteet).

Rautatiealueella olo ja rautatien ylittäminen muualta kuin merkityistä tasoristeyspaikoista on kielletty laissa. Rautatielain 304/2011, 85 §:ssä säädetään seuraavaa:

Joka tahallaan – – liikkuu tai oleskelee asiattomasti ratapiha-alueella, ratalinjalla, rautatiesillalla tai rautatietunnelissa, joka ei ole yleisön käytettävissä, – – on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, rautatielainsäädännön rikkomisesta sakkoon.”

Rautatien saa ylittää vain siihen tarkoitetuista paikoista eli tasoristeyksistä. Tasoristeyksellä tarkoitetaan tien ja radan risteystä, jossa tie ja rata kohtaavat samalla tasolla. Luvaton oleskelu rautatiealueella rakenteineen ja rakennuksineen on kiellettyä ja rautatien ylittäminen muualta kuin tasoristeyksistä on lain mukaan rangaistava teko. Sen lisäksi se on vaarallista.

Rautatien ylittämisessä ja tasoristeyskäyttäytymisessä ylittäjällä itsellään on suuri vastuu. Junalla ja muulla raideliikenteellä on aina etuajo-oikeus. Käytännössä veturinkuljettaja ei ehdi havaita radalla junan edessä olevia kulkijoita tarpeeksi ajoissa, jotta hän ehtisi pysäyttää junan. Junan nopeus voi olla suuri, jopa 200 km/h, jolloin se etenee noin 55 metriä sekunnissa. Lisäksi junan massa on hyvin suuri, esimerkiksi pitkä tavarajuna voi painaa jopa 4 500 tonnia
(4 500 000 kg). Kiskon pinnan ja junan pyörien välinen kitka on pieni, joten juna ei käytännössä pysähdy näkyvissä olevalla matkalla. Näkyvissä olevan matkan junan etenee usein muutamassa sekunnissa.

Juna ei luonnollisesti voi väistää kiskoilla olevaa estettä, vaan se törmää vääjäämättä. Kevyen liikenteen käyttäjä tai autoilija on aina häviäjä törmätessään junaan tai pienempään raiteilla liikkuvaan yksikköön, esimerkiksi veturiin tai työkoneeseen. Törmäys voi olla myös veturinkuljettajalle kohtalokas, jos juna törmäyksen seurauksena suistuu raiteiltaan, ja myös matkustajien ja sivullisten henki voi olla vaarassa.