Kevyen liikenteen kulkijat


"Joka tahallaan tai huolimattomuudesta – – liikkuu tai oleskelee asiattomasti ratapiha-alueella, ratalinjalla, rautatiesillalla tai rautatietunnelissa, joka ei ole yleisön käytettävissä – – on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, rautatielainsäädännön rikkomisesta sakkoon."

(Rautatielaki 304/2011, 85 §)

 

Luvaton liikkuminen tai oleskelu radalla tai sen ylittäminen muualta kuin tasoristeyksestä on kielletty laissa.  Laki kattaa myös oleskelun ratapiha-alueella, ratalinjalla, rautatiesillalla ja rautatietunnelissa, jotka eivät ole yleisön käytettävissä. Rautatielain mukaan rautatielainsäädännön rikkomisesta voidaan rangaista sakolla.

Ainoa sallittu ja turvallinen paikka ylittää rautatie on tasoristeys, joka on varustettu tasoristeyksestä kertovalla liikennemerkillä ja mahdollisesti myös varoituslaitoksella (merkkivalot ja puomit). Muualta ylittäminen on kielletty ja siitä voidaan tuomita sakkoihin. Junan pysähtymismatka voi olla jopa kaksi kilometriä, eli käytännössä juna ei pysähdy näkyvissä olevalla matkalla. Vaikka junankuljettaja näkisikin radalla olevan henkilön, junaa ei saa pysäytettyä ajoissa.

Tasoristeystä ylittäessäsi huomioi, että kiskot voivat olla liukkaat. Tästä syystä esimerkiksi polkupyörä on hyvä taluttaa radan yli. Rullaluistinten kanssa täytyy noudattaa erityistä varovaisuutta, jotteivät pienet pyörät jää kiskojen väliin. Huomioi, ettei mikään pitkä esine (esim. onkivapa) osu lähelle ajolankoja: voimakas sähkövirta voi ”hypätä” näiden kautta sinuun (valokaari-ilmiö).

Opasta myös lasta kulkemaan turvallisesti tasoristeyksessä.