Moottoriajoneuvot

"Junalle on annettava esteetön kulku. Junalla tarkoitetaan tässä pykälässä jokaista rautatiekiskoilla kulkevaa laitetta.

Rautatien tasoristeystä lähestyvän tienkäyttäjän on noudatettava erityistä varovaisuutta ja mahdollisista suojalaitteista huolimatta tarkkailtava, onko juna tulossa. Kuljettajan on tällöin käytettävä sellaista nopeutta, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen rataa.

Rautatietä ei saa lähteä ylittämään, jos juna lähestyy taikka valo-opaste velvoittaa pysähtymään, erityinen ääniopaste kuuluu taikka puomi on alhaalla tai liikkuu. Tällöin on pysähdyttävä turvalliselle etäisyydelle radasta, ennen opastinta tai puomia. Kun rautatien saa ylittää, se on tehtävä viivyttelemättä."

(Tieliikennelaki 267/1981, 7 §)

 

Junalla on aina, kaikissa tilanteissa etuajo-oikeus radan ylitykseen. Junan jarrutusmatka voi olla jopa kaksi kilometriä, eikä se pysty väistämään kiskoilla. Auton ja raskaan junan suhde on suunnilleen sama kuin auton ja limsatölkin: yhteentörmäyksessä auto on varma häviäjä.

Tasoristeyksessä ylittäjän tulisi hidastaa vauhtinsa sellaiseksi, että hän tarvittaessa pystyy pysäyttämään ajoneuvon turvallisen etäisyyden päähän radasta (5 metriä). Ylitystilanteessa on myös syytä varmistua, että radan toisella puolella on kylliksi tilaa ajoneuvolle. Huomioi, että juna on leveämpi kuin raiteet. Raiteiden päälle ei tulisi pysähtyä missään tilanteessa, ja autoilijan on syytä pyrkiä olemaan vaihtamatta vaihteita tasoristeysalueella, jottei auto vahingossa sammuisi.

Ennen tasoristeysalueen ylittämistä on syytä hiljentyä kuuntelemaan, ettei juna ole tulossa: avata ikkuna, hiljentää radio ja pyytää muita matkustajia vaikenemaan. Mikäli puomi on alhaalla, nousemassa tai laskemassa, ei tasoristeyttä saa missään tapauksessa lähteä ylittämään, vaan on odotettava, kunnes puomi on ylhäällä. Mikäli varoituslaitteisto (puomi, valot) aktivoituvat ajoneuvon ollessa jo ylittämässä rataa, on ylitys suoritettava ripeästi.