Tarkkaavaisena tasoristeyksessä

Ikäluokka: 6–12-vuotiaat

Kerrataan tasoristeyskäytöstä:

 • Kerrataan tasoristeysmerkit.
 • Palautetaan mieliin, että tasoristeys on ainut luvallinen paikka ylittää rata.
 • Opetellaan tunnistamaan tasoristeyksen varoituslaitteet ja niiden antamat ohjeet.
 • Opitaan, miten tasoristeyksessä toimitaan vastuullisesti ja tarkkaavaisesti.

Lapsi pystyy

 • tunnistamaan tasoristeyksen varoituslaitteet ja niiden viestit
 • oppimaan vastuullisen toiminnan säännöt tasoristeystä ylitettäessä
 • ymmärtämään, että raideliikenteellä on ehdoton etuajo-oikeus – tasoristeys ei ole suojatie!
 • hahmottamaan vastuun omasta liikkumisestaan:
  Myös tasoristeyksessä ylittäjän pitää itse varmistaa, että ylitys on turvallista.
 • vakuuttumaan siitä, että oma tarkkaavaisuus jokaisella ylityskerralla on paras turvallisuuden tae.

Materiaali ja välineet

 • kuvia varoituslaitteellisista tasoristeyksistä (kuvapankki)
 • (etsi kuvasta -kopio)

Toiminta

Kerratkaa yhdessä tasoristeysmerkit.

Katsokaa yhdessä kuvia puomillisista tasoristeyksistä ja miettikää, eroaako niissä toimiminen puomittomista tasoristeyksistä. Päätykää yhdessä siihen, että sekä puomittomassa että puomillisessa tasoristeyksessä tulee jalankulkijan tai autoilijan olla itse tarkkana ja tarkistaa, ettei junaa tule kummastakaan suunnasta. Tasoristeys ei ole suojatie, eli juna ei väistä, vaan kaikki muut väistävät junaa.

1. Opetelkaa yhdessä, miten varoituslaitos toimii. Tasoristeyksessä voi olla merkkien lisäksi

 • puolipuomi tai puomi tai puomit
  • Puomit laskeutuvat junan lähestyessä.
  • Tasoristeyksen saa ylittää vasta, kun puomi on kokonaan ylhäällä.
  • Alhaalla olevaa tai laskeutumassa tai nousemassa olevaa puomia ei saa ylittää, alittaa tai kiertää.
 • varoituskello
  • Kello varoittaa äänellä lähestyvästä tai tasoristeysalueella olevasta junasta.
 • varoitusvalot
  • Tasoristeyksen ollessa vapaa vilkkuu valkoinen valo.
  • Ylityksen ollessa kiellettyä vilkkuu tai palaa punainen valo.

Korosta lapselle, että myös vartioidussa (puomit, valot) tasoristeyksessä tulee lapsen varmistua ylityksen turvallisuudesta. Turvalaitteissa voi olla esimerkiksi tekninen vika.

2. Opetelkaa yhdessä, että tasoristeyksessä

 • liikuttaessa kulkuneuvolla (polkupyörä, rullaluistimet, auton/moottoripyörän kyydissä) ja tasoristeystä lähestyttäessä tulee hiljentää vauhtia hyvissä ajoin ja pysähtyä tarkistamaan ylityksen turvallisuus
 • ylityksen turvallisuus varmistetaan katsomalla molempiin suuntiin (juna voi tulla kummastakin suunnasta) ja kuuntelemalla
 • täytyy varmistua jokaisen raiteen (jos useampia kuin yksi) ylittämisen turvallisuudesta
 • ylitys tehdään ripeästi, polkupyörä talutetaan
 • täytyy huomioida, ettei mikään pitkä esine (esim. ongenvapa) osu ajolankoihin radan yläpuolella (25 000 V → sähköiskun vaara).

3. Ohjaa lapsi keksimään asioita, jotka voisivat häiritä jalankulkijan tai autoilijan keskittymistä ja havainnointia tasoristeystilanteessa. Pohtikaa vastauksia yhdessä. Esille olisi hyvä tulla ainakin seuraavat asiat:

 • Kuulokkeet on otettava pois korvilta.
 • Ei saa puhua kännykkään, kirjoittaa tekstiviestiä tai keskittyä johonkin muuhun.
 • Autoradio on laitettava hiljaiselle.
 • Jos kasvillisuus tai huono sää estää näkyvyyttä, täytyy olla erityisen tarkkana.

Voitte tehdä yhdessä etsi kuvasta -tehtävän.