Rautatie on junia varten

Ikäryhmä: 5–12-vuotiaat

Turvallisuusviesti:
Rautatie on vain junia varten – pysy poissa radalta!

Tutustutaan raideliikenteeseen ja sen erityispiirteisiin liikennemuotona.

Verrataan rautateitä tieliikenteeseen ja pyritään näkemään myös raideliikenne osana liikenneympäristöä, jossa tulee toimia vastuullisesti.

Opetellaan ja kirjataan turvallisuussääntöjä.

Lapsi ymmärtää

  • rautateiden erityispiirteitä: Joka hetki on junan hetki! Rautatiet ovat vain junille ja muulle raideliikenteelle.
  • että juna voi tulla milloin vain. Radalla junien lisäksi myös esimerkiksi työkoneita ja tavarajunia, ja junat voivat olla myöhässä.
  • että juna ei voi väistää. Juna kulkee kiskoilla, ja lisäksi sillä on kova vauhti → pysähtyy hitaasti.
  • että radalle meneminen, sen ylittäminen tai sillä oleskelu esimerkiksi leikkien on kielletty laissa.
  • vastuun omasta liikkumisestaan: Rautatie ylitetään vain sallituista paikoista eli tasoristeyksistä.
  • noudattaa tarkkaavaisuutta. Veturinkuljettaja ei ehdi nähdä kulkijoita radalla eikä voi väistää, joten kulkijan täytyy itse pitää huolta, ettei hän mene junan eteen.

Materiaali ja välineet

  • havainnointikuva ”Radalla kulkeminen rangaistuksen uhalla kielletty!”
  • kuvia rautatieympäristöistä ja radoista (kuvapankki)

Toiminta

Tarkastelkaa lapsen kanssa kuvaa "Radalla kulkeminen rangaistuksen uhalla kielletty!". Anna lapselle aikaa tarkastella kuvaa ja avaa kuvaa tekemällä havaintoja (mitä näkyy, millainen tunnelma, mitä sanotaan).

Herättele toteamalla: ”Vaikuttaa siltä, että asiaan tulee suhtautua vakavasti. Miksiköhän radalle meno on haluttu lain voimalla säätää kielletyksi?” Anna lapselle hetki aikaa miettiä vastausvaihtoehtoja ja jatka: ”Tästä me otamme tänään selvää”.

Näytä lapselle kuvia rautateistä ja rataympäristöstä ja keskustele hänen kokemuksistaan rautateistä ja liikkumisesta rautatieympäristössä. Muistelkaa yhteisiä junamatkojanne. Kysele lapselta mielikuvia rautatieympäristöstä, sekä mitä hän on kuullut sanottavan oikeanlaisesta toiminnasta. Kerätkää ajatuksia paperille kirjoittaen tai piirtäen.

Johdata lapsi keskustelemaan päivän turvallisuusviestistä ”rautatie on vain junia varten”. Havainnollista aihetta ottamalla esimerkkejä lapsen omista kokemuksista ja lapselle tutuista asioista. Esitä avoimia kysymyksiä (miksi, miten jne.), jotka johtavat lapsen oikeisiin johtopäätöksiin.

I) Vertailkaa raideliikennettä ja tieliikennettä: erot ja yhtäläisyydet, tarkastelkaa niitä piirtämisen tai kirjoittamisen avulla.

Esimerkkejä eroista ja yhtäläisyyksistä:

Tieliikenteessä autojen tulee mm. väistää suojatien ylittäjiä ja varoa tien sivussa liikkuvia. / Raideliikenteessä kaikki väistävät kaikissa tilanteissa junaa (junalla aina etuajo-oikeus).

Moottoritiellä saavat liikkua vain moottoriajoneuvot (ei kevyenliikenteen kaistaa). Samoin rautatiellä saavat liikkua vain junat, jalankulkija ei saa mennä radalle.

Painota, että rautatiet on suunniteltu ainoastaan junia sekä muita kiskoilla liikkuvia koneita varten, eli junilla on yksinoikeus liikkua radalla, ja siksi niiden ei tarvitse pysähtyä jalankulkijan (tai esimerkiksi auton tai edes ambulanssin) takia.
Päätykää yhdessä siihen, että rautatie on vain junia varten. Kirjatkaa se paperille.

II) Jutelkaa aikatauluista ja ihmisten käsityksistä. Voiko tietää, milloin juna tulee?

Selitä lapselle, että raiteilla liikkuu paljon kalustoa, jolla ei ole aikataulua (päivystäjät, työkoneet, yms.), ja että tavarajunat kulkevat harvoin täsmällisen aikataulun mukaan.
Päätykää yhdessä siihen, että juna voi tulla milloin vain (vaikka kuka sanoisi mitä tahansa muuta). Joka hetki on junan hetki!

Muistuta vielä lasta siitä, että radalle meno on vaarallista, ja siksi se on kielletty laissa. Lain rikkominen tarkoittaa, että on luvattomasti rata-alueella ja voi saada sakot. Keksikää lapsen kanssa yhdessä sääntöjä rautatien läheisyydessä liikkuville jalankulkijoille. Avuksi voi ottaa virikekuvia.

Aihetta voi tutkailla vielä lisää väritystehtävällä tai sarjakuvalla.