Rautatie ei ole oleskelupaikka

Ikäryhmä: 10–14-vuotiaat

Turvallisuusviesti: Ilkivalta ja oleskelu rautatiellä on vaarallista ja siksi laitonta.

Tarkastellaan, miksi oleskelu ja ilkivalta (mm. junien kivittäminen, esineiden asettaminen radalle, turva-aitojen rikkominen) on rataympäristössä laittomuuden lisäksi hengenvaarallista.

Tutustutaan turvaetäisyys-käsitteeseen.

Lapsi hahmottaa

 • että radalle meneminen on kielletty laissa
 • että rautatietä ja sen ympäristöä ei saa eikä voi käyttää leikkipaikkana sen vaarallisuuden takia
 • radalla luvattomasti leikkimisen sekä rikollisen ilkivallan vaarat ja seuraukset
 • tarvittavan turvaetäisyyden radasta ja syyt sen noudattamiseen
 • rautateiden erityispiirteitä:
  • Joka hetki on junan hetki! Rautatiet ovat vain junille ja muulle raideliikenteelle.
  • Juna voi tulla milloin vain! Radalla kulkee junien lisäksi myös tavarakuljetuksia ja työnkoneita, ja junat voivat olla myöhässä.
  • Juna ei voi väistää kiskoilta. Lisäksi vauhti on kova, minkä takia se pysähtyy hitaasti.

Materiaali ja välineet

 • havainnollistavia kuvia kuvapankista

Toiminta

Pohtikaa paikkoja missä saa ja ei saa leikkiä. Pohtikaa, mitä yhteistä sallituilla ja kielletyillä pakoilla on. Voit myös tarjota lapselle paikkoja, esimerkiksi

puisto, urheilukenttä, leikkikenttä, moottoritie, pyörätie, alikulkutunneli, pysäköintihalli, metsä, koulun piha.

Lisää listaan sanat rautatie, rautatietunneli, rautatiesilta, rautatieasema, junien ympärillä. Selitä käsitteet lapselle tarvittaessa. Käykää nämäkin paikat läpi ja todetkaa, että kaikki juniin ja rautateihin liittyvät paikat ovat kiellettyjä ja vaarallisia leikkipaikkoja.

Päätykää yhdessä siihen, että kaikki juniin ja rautateihin liittyvät paikat ovat kiellettyjä ja vaarallisia leikkipaikkoja. Voit johdatella lasta johtopäätökseen kyselemällä junan vaaroista: Jos keskittyy leikkiin hurjasti, huomaako aina junaa? Entä jos vahingossa osuu sähköosiin?

Keskustele lapsen kanssa siitä, mitä hän tietää tai on kuullut puhuttavan rautatien vaaroista, mahdollisista onnettomuuksista tai rautatieympäristössä tehdystä ilkivallasta. Ottakaa yhdessä käsittelyyn jokin esimerkki, kuten kivien kasaaminen radalle:

 • Mitä vaaroja leikkiin liittyy?
  • Ei huomata kun juna tulee, voi jäädä junan alle, kivet voivat singota vaarallisesti asettajien ja sivullisten päälle.
 • Mitä seurauksia teolla voi olla?
  • Juna joutuu tekemään äkkijarrutuksen, mikä on vaarallista matkustajille. Juna vaurioituu ja pahimmassa tapauksessa suistuu radalta. Tapahtuu onnettomuus tai myöhästymissiä → korvausvelvollisuus!
 • Rikkooko toiminta jotakin sääntöä tai lakia?
  • On laitonta oleskella radalla, eli se on täysin kiellettyä.

Olisi hyvä käsitellä ainakin radalla leikkimistä, esineiden asettamista radalle, junien kivittämistä ja rataympäristön rakenteiden rikkomista. Pohtikaa, millä keinoilla välttyy käsitellyiltä vaaroilta ja lainrikkomiselta.

Muistisääntö: Pidä aina vähintään 2 metriä turvaetäisyyttä radasta.

Muistisäännön voi havainnollistaa piirtämällä.