Tuntisuunnitelmat

Oppisuunnitelmat ovat suunniteltu peruskoulun alakoululaisille, mutta osa niistä sopii myös sovellettavaksi nuoremmille oppilaille. Oppituntisuunnitelmista löydät kuvauksen tunnin kulusta ja tunteja varten on myös valmiit PowerPoint-esitykset, joita voit halutessasi hyödyntää ja muokata vapaasti omaan käyttöön sopiviksi.

Tuntien tueksi kannattaa tutustua kasvattajan faktapakettiin, josta löytyy taustatietoa tunnilla käsiteltäviin aiheisiin. Vamiiden PowerPointien kuvien lisäksi kuvia löytyy myös kuvapankista.

Oppitunnit vastaavat osaltaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kirjatun Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuuden ja tarkemmin ympäristö- ja luonnontiedon (ylemmillä luokilla biologian ja terveystiedon) oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, jotka koskevat mm. turvallista ja vastuullista liikkumista, vaaratilanteiden ennakoimista ja välttämistä sekä liikennesääntöjen noudattamista liikenteessä ja omassa toimintaympäristössä (ks. POPS 2004, luvut 7.1 ja 7.7 sekä 7.8).

1. Rautatie on junia varten
Luokka: luokat 1–3 / vanhemmat
Oppiaineet:
Ympäristö- ja luonnontieto, kuvaamaito, äidinkieli ja kirjallisuus
Kesto:
45 min

5. Varo sähköä radalla
Luokka:
luokat 4–6
Oppiaineet: Fysiikka ja kemia (luokat 5–6), ympäristö- ja luonnontieto, äidinkieli, kuvaamataito
Kesto: 45 min

2. Juna ei voi väistää
Luokka:
luokat 3–6
Oppiaineet: Ympäristö- ja luonnontieto, fysiikka ja kemia, kuvaamataito, äidinkieli ja kirjallisuus
Kesto: 45 min

6. Rautatie ei ole oleskelupaikka
Luokka: 
luokat 4–6 / vanhemmat
Oppiaineet: Ympäristö- ja luonnontieto, (biologia, terveystieto)
Kesto: 45 min

3. Tasoristeys on merkillinen paikka
(suositellaan toteutettavaksi kaksoistuntina suunnitelman 4 kanssa)
Luokka:
luokat 1–3 / nuoremmat
Oppiaineet: Ympäristö- ja luonnontieto, kuvaamataito, äidinkieli ja kirjallisuus
Kesto: 45 min

7. Turvallisesti rautatieympäristössä
(Käsittelee tiivistäen oppituntien 1–6 aiheita)
Luokka:
luokat 1–6
Oppiaineet: Ympäristö- ja luonnontieto, (biologia, terveystieto)
Kesto: 2 x 45 min


4. Toimi tarkkaavaisesti tasoristeyksessä
(Suositellaan toteutettavaksi kaksoistuntina suunnitelman 4. kanssa)
Luokka:
luokat 1–6
Oppiaineet: Ympäristö- ja luonnontieto
Kesto: 45 min