Kasvattajille

Vanhempi, opettaja, lastentarhanohjaaja, nuorisotyöntekijä... Kasvattaja-osioon on koottu tietoa hyödynnettäväksi lasten rautatieturvallisuuskasvatuksessa.

Ammattikasvattajille suunnatusta osiosta löydät materiaalia hyödynnettäväksi esimerkiksi koulussa tai iltapäiväkerhossa. Materiaalista löytyvät myös tuntisuunnitelmat seitsemään erilaiseen rautatieturvallisuusaiheiseen oppituntiin. Osa materiaaleista sopii hyödynnettäväksi myös nuorempien lasten kanssa. Lue myös Kasvattajan faktapaketti.

 

Valtteri